2018 година донесе нов медал за Casa Kakau на европейско състезание по шоколатиерство

Ива

Европейското състезание по шоколатиерство тази година се проведе в Амстердам, Нидерландия. Участие взеха

шоколатиери от цяла Европа. Тук, най-стриктният критерий е шоколатиерите сами да произвеждат шоколада, с който

работят. Не се допускаха участници, които купуват шоколадова маса от друг производител.Шоколадите се оценят чрез

"спяпа дегустация" от трима съдии, които не знаят кой е производителят. При тази дегустация липсва предварителна

информация за производителя или страната на произход.

Част от критериите, на които трябва да отговаря даден шоколад са:


звук, който издава шоколада при чупене

огледална повърхност

качество на зърното

темпериране на шоколада

структура на шоколада

вкусови характеристики

Според събраните точки се определят победителите. Едва след това се разкрива кой е производителят. Тази награда да

ни донесе много положителни емоции и удовлетворение от свършената работа.